Author: admin

„I Ty możesz zostać Mistrzem Debatowania”

W dniach 24 października – 30 listopada nasze Stowarzyszenie realizowało kolejny projekt. „I Ty możesz zostać Mistrzem Debatowania” skierowany
był on do młodzieży. Podczas jego realizacji uczestnicy brali udział w ciekawych zajęciach edukacyjnych podczas, których zdobywali nowe umiejętności i kompetencje kluczowe – zwłaszcza w aspekcie kompetencji społecznych i obywatelskich. Każdy z nich za aktywne uczestnictwo w projekcie otrzymał nagrody książkowe oraz dyplomy. Cały projekt został wsparty dotacją Województwa Wielkopolskiego.