O nas

nie
pełno
sprawny
nienapełniony do końca
wszystkimi możliwościami
niektórych mu oszczędzono
a może poskąpiono
zależy czego
niepełny
tyle znaczeń
dziwne

Stowarzyszenie ASTER
jest zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym
w rejestrze Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem KRS: 0000432027

Zarząd stowarzyszenia:

  • Hanna Smoczek – prezes
  • Ireneusz Lesicki – wiceprezes
  • Irena Mazantowicz – wiceprezes
  • Jolanta Karcz – skarbnik
  • Hanna Zaborowska – sekretarz

Komisja Rewizyjna:

  • Iwona Boratyńska
  • Marcin Kotarski
  • Krzysztof Binkowski