Rozpoczynamy nowy projekt! „Kompleksowa wielospecjalistyczna rehabilitacja i terapia niepełnosprawności”

Z projektu mogą skorzystać wszystkie osoby zagrożone niepełnosprawnością z terenu całego województwa wielkopolskiego.
Do tej grupy zaliczać się będą: dzieci, młodzież, dorośli oraz seniorzy z niepełnosprawnością ruchową, tych, którym taka niepełnosprawność zagraża, a także z zaburzeniami mowy.

Informacje szczegółowe