Rozpoczynamy nowy projekt! „Poradnictwo i edukacja w ramach pomocy rodzinom w trudnej sytuacji życiowej”

Stowarzyszenie ASTER informuje, iż rozpoczyna rekrutację do projektu:
„Poradnictwo i edukacja w ramach pomocy rodzinom w trudnej sytuacji życiowej”
Projekt skierowany jest do rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej związanej między innymi z: rozpadem rodziny, problemami z akceptacją, wykluczeniem społecznym, osamotnieniem, izolacją społeczną, problemami w relacjach, w tym rówieśniczych, fobiami, przewlekłymi chorobami, żałobą oraz innymi.

Informacje szczegółowe