Author: admin

Rozpoczynamy nowy projekt! „Kompleksowa wielospecjalistyczna rehabilitacja i terapia niepełnosprawności”

Z projektu mogą skorzystać wszystkie osoby zagrożone niepełnosprawnością z terenu całego województwa wielkopolskiego.
Do tej grupy zaliczać się będą: dzieci, młodzież, dorośli oraz seniorzy z niepełnosprawnością ruchową, tych, którym taka niepełnosprawność zagraża, a także z zaburzeniami mowy.

Informacje szczegółowe

Rozpoczynamy nowy projekt! „Poradnictwo i edukacja w ramach pomocy rodzinom w trudnej sytuacji życiowej”

Stowarzyszenie ASTER informuje, iż rozpoczyna rekrutację do projektu:
„Poradnictwo i edukacja w ramach pomocy rodzinom w trudnej sytuacji życiowej”
Projekt skierowany jest do rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej związanej między innymi z: rozpadem rodziny, problemami z akceptacją, wykluczeniem społecznym, osamotnieniem, izolacją społeczną, problemami w relacjach, w tym rówieśniczych, fobiami, przewlekłymi chorobami, żałobą oraz innymi.

Informacje szczegółowe

Półkolonie lato 2020 r.

W dniach 27-31 lipca Stowarzyszenia ASTER prowadziło półkolonie dla dzieci z Osiedla Kiekrz. Był to bardzo miły czas spędzony na zabawach i integracji. Podczas zajęć mieliśmy okazję żeglować po Jeziorze Kierskim, spędzać aktywnie czas na plaży oraz podczas gier i zabaw na świeżym powietrzu.

Była również okazja do warsztatów plastycznych oraz seansie filmowym w pustej sali kinowej. Miastu Poznań dziękujemy za sfinansowanie półkolonii.

A wszystkim uczestnikom mówimy “Do zobaczenia za rok!”