1,5% z rozliczeń PIT

Członków oraz sympatyków Stowarzyszenia ASTER bardzo prosimy o przeznaczanie 1,5% z rozliczeń PIT na Stowarzyszenie . W tym celu wystarczy na deklaracji podatkowej wpisać

nr KRS: 0000270261

oraz dopisać cel szczegółowy: ASTER 12631 .   

Ten numer KRS ( Krajowego Rejestru Sądowego ) jest numerem Fundacji „Młodzi Młodym”, zbierającej pieniądze dla ASTERa, a dopisek jest niezbędny, aby pieniądze do nas trafiły. Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, bez osiągania zysku, wpłaty przeznaczamy na działalność statutową. Każda wpłata jest bezcenna.