Konkurs

na nazwę świetlicy osiedlowej

przy ulicy Wilków Morskich 31

propozycje prosimy składać na adres: info@stowarzyszenieaster.pl